user_mobilelogo

ET 3: De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving

Wat houdt deze eindterm eigenlijk in?

De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. Nadat kinderen en jongeren nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze voldoende mogelijkheden krijgen om te oefenen. De computer kan daarvoor een nuttig hulpmiddel zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan de wijdverspreide oefenprogramma’s. De meerwaarde van deze vorm van ICT-integratie kan onder meer bestaan uit: variatie (in oefenvormen, het inspelen op
verschillende leerstijlen..), differentiatie (op het vlak van tempo en niveau), geïndividualiseerde feedback of tijdswinst bij de evaluatie

Wat is een goede website voor kinderen? (denk aan ET 2!)

 Een kinderwebsite moet aantrekkelijk zijn
 De website staat niet vol buttons en banners, die van de site een reclamezuil maken.
 De teksten zijn goed geschreven: verzorgd taalgebruik en afgestemd op de doelgroep.
 De website is begrijpelijk voor de doelgroep.
 Er is een goed evenwicht tussen gebruik van tekst en beeld.
 De website bevat interactieve elementen, waardoor het kind zelf niet alleen passief hoeft te zijn.
 De website lokt niet uit tot geweld of pesterij.
 De website weet op een aangename manier de aandacht van kinderen te vast te houden.
 Een kinderwebsite moet gebruiksvriendelijk zijn
 De website heeft een gemakkelijke URL (geen vreemde codes bij het navigeren).
 De website bevat of geeft toegang tot een goed werkende zoekmachine.
 De website heeft een korte laadtijd, van zowel de homepage als vervolgpagina’s.
 Links en knoppen zijn als zodanig goed te herkennen.
 De website heeft een gebruikersvriendelijke navigatiestructuur, aangepast voor kinderen.
 Je verdwaalt niet binnen de site: je weet altijd waar je bent.

  1. Digitale oefenprogramma’s

    Volgens onderzoek bij Kennisnet (2012)
    Gebruik van goede digitale oefenprogramma’s leidt tot een verhoogde motivatie, taakgerichtheid en groter zelfvertrouwen.
    Goede oefenprogramma’s zijn adaptief; ze registreren de voortgang van de leerling, zorgen ervoor dat de oefeningen goed aansluiten bij de competenties en het actuele kennisniveau van de leerlingen. Omdat de meeste leerlingen zelfstandig met zulke programma’s uit de voeten kunnen, zorgen deze programma’s voor tijdwinst voor de leraar, als die een goed overzicht houdt van de vorderingen.

  2. Volgens “EXMO” onderzoek Nieuwenhuis, de Ries en van de Neut (Kennisnet, 2012)
    Het spelenderwijs oefenen heeft positieve effecten op de motivatie. Niet alle toepassingen leiden ook tot betere leerprestaties. Vooral bij zwakke leerlingen is bij het oefenen van leerstof de rol van de leraar cruciaal. Hij kan de voortgang monitoren en hierop ingrijpen, extra motiveren, de opdracht verduidelijken en uitgebreide feedback geven.

%MCEPASTEBIN%