user_mobilelogo
ET 7: Informatie Voostellen mbv ICT

Wat houdt deze eindterm eigenlijk in?

De leerlingen kunnen ICT gebruiken obij het voorstellen van informatie aan anderen.

Het gaat hier om het proces van het voorstellen op zich: leerlingen die, alleen of in samenwerking met anderen, in staat zijn om informatie aan anderen mee te delen of te tonen met ondersteuning van multimedia, bijvoorbeeld een leerling vertelt in de kring op maandagmorgen iets over het voorbije weekend, daarbij ondersteund door een paar elektronische foto’s.

Een leerling uit de derde graad geeft een ‘spreekbeurt’. Hij gebruikt daarbij ook bewegende elektronische beelden.

Een leerling uit opleidingsvorm 3 gebruikt digitale foto’s om een sfeerbeeld te brengen over zijn stage.Het genereren van die te presenteren info zit vervat onder eindterm 6 namelijk onder de term ‘verwerken’ of onder eindterm 5 ‘creatief vormgeven’. Bijgevolg gaat het hier over het voorstellen op zich, niet over het ‘maken van een presentatie’.